Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

18°

-

8

Februari

58%

20°

-

7

Mars

57%

25°

-

7

April

58%

31°

-

5

Maj

64%

38°

-

2

Juni

74%

42°

-

0

Juli

73%

44°

-

0

Augusti

74%

44°

-

0

September

79%

41°

-

0

Oktober

72%

35°

-

2

November

59%

26°

-

5

December

51%

20°

-

7