Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

-

12

Februari

53%

-

11

Mars

52%

11°

-

13

April

54%

17°

-

12

Maj

63%

23°

-

9

Juni

81%

31°

-

2

Juli

81%

34°

-

1

Augusti

82%

34°

-

1

September

84%

30°

-

0

Oktober

74%

22°

-

5

November

63%

13°

-

7

December

52%

-

10