Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

12

Februari

47%

-

11

Mars

48%

12°

-

13

April

52%

18°

-

12

Maj

61%

24°

-

9

Juni

80%

31°

-

2

Juli

78%

35°

-

1

Augusti

79%

34°

-

1

September

81%

30°

-

1

Oktober

69%

22°

-

5

November

60%

14°

-

7

December

47%

-

10