Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

-

8

Februari

68%

-

7

Mars

64%

13°

-

9

April

61%

18°

-

8

Maj

70%

24°

-

6

Juni

82%

30°

-

2

Juli

81%

32°

-

1

Augusti

82%

32°

-

1

September

87%

28°

-

0

Oktober

82%

21°

-

2

November

73%

14°

-

4

December

67%

-

7