Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

-

9

Februari

61%

-

9

Mars

60%

12°

-

11

April

59%

18°

-

10

Maj

68%

24°

-

8

Juni

82%

31°

-

2

Juli

81%

34°

-

1

Augusti

83%

33°

-

1

September

86%

28°

-

0

Oktober

79%

21°

-

4

November

68%

12°

-

6

December

61%

-

8