Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

-

10

Februari

62%

-

9

Mars

60%

10°

-

11

April

59%

16°

-

10

Maj

67%

22°

-

8

Juni

82%

29°

-

2

Juli

82%

32°

-

1

Augusti

83%

32°

-

1

September

87%

27°

-

0

Oktober

80%

20°

-

4

November

69%

11°

-

6

December

61%

-

8