Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

-

8

Februari

66%

-

7

Mars

63%

14°

-

9

April

61%

19°

-

9

Maj

69%

25°

-

6

Juni

81%

32°

-

1

Juli

81%

34°

-

1

Augusti

82%

33°

-

1

September

86%

30°

-

0

Oktober

80%

22°

-

3

November

70%

14°

-

5

December

64%

-

7