Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-1°

-

11

Februari

49%

-

11

Mars

51%

-

12

April

53%

14°

-

13

Maj

64%

20°

-

11

Juni

82%

26°

-

5

Juli

86%

30°

-

3

Augusti

85%

30°

-

3

September

84%

26°

-

3

Oktober

68%

18°

-

8

November

58%

10°

-

8

December

45%

-

10