Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

8

Februari

46%

-

8

Mars

52%

10°

-

9

April

53%

17°

-

11

Maj

61%

22°

-

11

Juni

77%

28°

-

6

Juli

82%

32°

-

3

Augusti

82%

32°

-

3

September

82%

28°

-

3

Oktober

64%

20°

-

7

November

53%

12°

-

7

December

43%

-

7