Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-

11

Februari

45%

-

10

Mars

46%

-

13

April

50%

15°

-

13

Maj

60%

21°

-

13

Juni

76%

27°

-

5

Juli

78%

31°

-

2

Augusti

78%

30°

-

2

September

79%

26°

-

3

Oktober

64%

19°

-

8

November

55%

11°

-

8

December

44%

-

10