Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-

11

Februari

45%

-

10

Mars

47%

10°

-

13

April

50%

16°

-

13

Maj

60%

22°

-

13

Juni

76%

28°

-

6

Juli

79%

32°

-

2

Augusti

79%

32°

-

2

September

81%

28°

-

3

Oktober

65%

20°

-

9

November

57%

12°

-

8

December

43%

-

9