Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-

11

Februari

48%

-

11

Mars

49%

10°

-

12

April

52%

16°

-

13

Maj

64%

22°

-

11

Juni

82%

28°

-

4

Juli

84%

33°

-

2

Augusti

84%

32°

-

2

September

83%

28°

-

2

Oktober

68%

20°

-

8

November

58%

13°

-

8

December

44%

-

9