Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

11

Februari

46%

-

10

Mars

48%

-

13

April

50%

15°

-

13

Maj

61%

21°

-

13

Juni

77%

27°

-

6

Juli

80%

32°

-

2

Augusti

80%

31°

-

2

September

81%

27°

-

2

Oktober

66%

19°

-

9

November

57%

11°

-

8

December

43%

-

9