Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-

11

Februari

51%

-

10

Mars

49%

15°

-

12

April

53%

22°

-

11

Maj

62%

27°

-

9

Juni

75%

34°

-

2

Juli

73%

37°

-

2

Augusti

74%

36°

-

2

September

75%

32°

-

2

Oktober

67%

24°

-

6

November

59%

17°

-

7

December

50%

10°

-

9