Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

9

Februari

44%

-

9

Mars

49%

-

11

April

50%

16°

-

12

Maj

60%

21°

-

12

Juni

75%

27°

-

6

Juli

80%

32°

-

2

Augusti

80%

31°

-

2

September

81%

27°

-

3

Oktober

65%

19°

-

8

November

55%

11°

-

7

December

43%

-

8