Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

-

11

Februari

53%

-

10

Mars

53%

13°

-

12

April

56%

19°

-

10

Maj

66%

25°

-

8

Juni

81%

32°

-

1

Juli

78%

35°

-

1

Augusti

80%

34°

-

1

September

83%

30°

-

1

Oktober

75%

22°

-

4

November

62%

14°

-

6

December

53%

-

9