Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

-

8

Februari

49%

-

10

Mars

46%

13°

-

13

April

52%

20°

-

12

Maj

65%

26°

-

8

Juni

79%

32°

-

2

Juli

82%

34°

-

1

Augusti

85%

32°

-

1

September

82%

28°

-

1

Oktober

70%

21°

-

4

November

62%

15°

-

5

December

51%

-

8