Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

15°

-

8

Februari

60%

17°

-

9

Mars

60%

21°

-

8

April

62%

27°

-

7

Maj

75%

34°

-

3

Juni

95%

40°

-

0

Juli

94%

44°

-

0

Augusti

94%

43°

-

0

September

93%

39°

-

0

Oktober

77%

32°

-

2

November

65%

23°

-

5

December

56%

16°

-

8