Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

17°

-

5

Februari

72%

20°

-

4

Mars

71%

25°

-

4

April

72%

31°

-

3

Maj

79%

38°

-

2

Juni

94%

41°

-

0

Juli

94%

44°

-

0

Augusti

94%

44°

-

0

September

95%

42°

-

0

Oktober

84%

35°

-

1

November

71%

26°

-

3

December

66%

19°

-

5