Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

16°

-

5

Februari

69%

19°

-

5

Mars

69%

24°

-

4

April

70%

30°

-

4

Maj

80%

36°

-

1

Juni

98%

41°

-

0

Juli

97%

44°

-

0

Augusti

98%

43°

-

0

September

97%

40°

-

0

Oktober

83%

33°

-

1

November

70%

24°

-

3

December

64%

17°

-

5