Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

-

10

Februari

53%

12°

-

10

Mars

54%

16°

-

10

April

57%

21°

-

10

Maj

69%

28°

-

7

Juni

88%

34°

-

1

Juli

89%

39°

-

1

Augusti

89%

38°

-

1

September

88%

34°

-

1

Oktober

72%

26°

-

5

November

61%

18°

-

7

December

50%

11°

-

9