Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

69%

17°

-

4

Februari

73%

20°

-

4

Mars

73%

25°

-

3

April

73%

31°

-

3

Maj

81%

37°

-

1

Juni

98%

42°

-

0

Juli

97%

44°

-

0

Augusti

98%

44°

-

0

September

98%

41°

-

0

Oktober

85%

34°

-

1

November

72%

25°

-

2

December

68%

18°

-

4