Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

18°

16°

7

Februari

64%

20°

16°

5

Mars

60%

25°

18°

6

April

59%

30°

22°

5

Maj

65%

38°

26°

2

Juni

72%

42°

28°

0

Juli

73%

44°

30°

0

Augusti

75%

43°

32°

0

September

80%

41°

30°

0

Oktober

76%

35°

28°

1

November

66%

26°

24°

4

December

60%

20°

19°

6