Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

26°

-

1

Februari

64%

29°

-

2

Mars

61%

34°

-

2

April

61%

36°

-

4

Maj

52%

36°

-

6

Juni

30%

34°

-

12

Juli

22%

32°

-

15

Augusti

25%

32°

-

15

September

31%

32°

-

12

Oktober

52%

32°

-

5

November

59%

30°

-

1

December

63%

27°

-

0