Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

26°

-

1

Februari

64%

29°

-

1

Mars

63%

34°

-

2

April

64%

38°

-

2

Maj

54%

38°

-

4

Juni

34%

36°

-

10

Juli

23%

32°

-

15

Augusti

27%

32°

-

14

September

34%

32°

-

11

Oktober

55%

32°

-

4

November

61%

29°

-

1

December

64%

26°

-

0