Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

66%

24°

-

1

Februari

62%

27°

-

1

Mars

62%

32°

-

1

April

62%

34°

-

4

Maj

49%

33°

-

8

Juni

34%

33°

-

12

Juli

25%

32°

-

16

Augusti

29%

32°

-

13

September

34%

32°

-

11

Oktober

56%

31°

-

4

November

65%

29°

-

1

December

66%

26°

-

0