Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

66%

23°

-

1

Februari

62%

25°

-

1

Mars

62%

30°

-

2

April

62%

32°

-

5

Maj

50%

31°

-

10

Juni

37%

31°

-

16

Juli

28%

31°

-

19

Augusti

32%

31°

-

16

September

37%

31°

-

13

Oktober

58%

30°

-

4

November

66%

28°

-

1

December

66%

25°

-

0