Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

26°

-

1

Februari

64%

29°

-

1

Mars

61%

34°

-

2

April

60%

36°

-

4

Maj

50%

36°

-

7

Juni

28%

34°

-

12

Juli

21%

32°

-

14

Augusti

24%

32°

-

14

September

30%

32°

-

11

Oktober

52%

32°

-

5

November

62%

30°

-

1

December

66%

27°

-

0