Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

26°

-

1

Februari

63%

29°

-

1

Mars

62%

35°

-

2

April

63%

38°

-

2

Maj

52%

38°

-

5

Juni

33%

36°

-

10

Juli

22%

33°

-

15

Augusti

26%

32°

-

15

September

33%

33°

-

10

Oktober

54%

32°

-

4

November

61%

30°

-

1

December

64%

26°

-

0