Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

16°

-

3

Februari

63%

18°

-

3

Mars

62%

23°

-

4

April

67%

28°

-

2

Maj

61%

31°

-

3

Juni

52%

31°

-

8

Juli

40%

28°

-

16

Augusti

44%

27°

-

17

September

57%

27°

-

9

Oktober

72%

25°

-

2

November

73%

22°

-

1

December

64%

18°

-

1