Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

15°

-

3

Februari

64%

17°

-

4

Mars

63%

22°

-

3

April

68%

27°

-

3

Maj

60%

29°

-

4

Juni

50%

29°

-

10

Juli

37%

26°

-

17

Augusti

40%

25°

-

18

September

53%

25°

-

10

Oktober

70%

24°

-

2

November

72%

21°

-

1

December

64%

17°

-

1