Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

70%

31°

27°

1

Februari

72%

32°

28°

2

Mars

70%

33°

29°

2

April

63%

33°

30°

4

Maj

54%

32°

30°

3

Juni

42%

31°

28°

2

Juli

43%

31°

28°

1

Augusti

47%

31°

28°

1

September

50%

31°

28°

2

Oktober

50%

31°

28°

8

November

50%

30°

28°

9

December

58%

30°

28°

5