Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

67%

29°

27°

3

Februari

71%

30°

27°

1

Mars

72%

32°

29°

2

April

66%

33°

30°

3

Maj

57%

33°

30°

3

Juni

46%

32°

29°

0

Juli

45%

32°

29°

1

Augusti

50%

32°

29°

1

September

52%

32°

29°

2

Oktober

51%

31°

29°

8

November

50%

30°

28°

10

December

55%

28°

27°

8