Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

71%

30°

-

1

Februari

72%

31°

-

2

Mars

69%

32°

-

2

April

62%

32°

-

4

Maj

53%

32°

-

4

Juni

40%

30°

-

5

Juli

41%

30°

-

4

Augusti

45%

30°

-

3

September

48%

30°

-

4

Oktober

48%

30°

-

8

November

49%

30°

-

8

December

59%

30°

-

5