Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

74%

30°

-

1

Februari

75%

33°

-

1

Mars

72%

35°

-

1

April

67%

36°

-

3

Maj

59%

35°

-

5

Juni

38%

32°

-

4

Juli

36%

31°

-

6

Augusti

39%

31°

-

4

September

46%

32°

-

5

Oktober

50%

31°

-

8

November

53%

30°

-

5

December

61%

29°

-

3