Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

70%

31°

-

1

Februari

72%

32°

-

2

Mars

70%

33°

-

2

April

63%

33°

-

4

Maj

54%

32°

-

3

Juni

42%

31°

-

2

Juli

42%

30°

-

2

Augusti

47%

30°

-

1

September

49%

31°

-

2

Oktober

49%

31°

-

7

November

50%

30°

-

8

December

59%

30°

-

5