Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

18°

-

2

Februari

64%

21°

-

3

Mars

62%

26°

-

4

April

68%

33°

-

3

Maj

70%

38°

-

3

Juni

64%

39°

-

4

Juli

52%

35°

-

9

Augusti

56%

34°

-

9

September

68%

34°

-

4

Oktober

78%

32°

-

1

November

74%

26°

-

1

December

63%

20°

-

2