Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

70%

26°

-

1

Februari

72%

29°

-

2

Mars

67%

34°

-

2

April

68%

39°

-

2

Maj

62%

41°

-

2

Juni

39%

37°

-

9

Juli

26%

32°

-

17

Augusti

32%

31°

-

17

September

41%

32°

-

11

Oktober

62%

31°

-

3

November

67%

29°

-

0

December

72%

26°

-

1