Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

72%

28°

-

1

Februari

72%

31°

-

2

Mars

64%

35°

-

2

April

65%

38°

-

2

Maj

60%

39°

-

4

Juni

36%

36°

-

10

Juli

26%

32°

-

14

Augusti

32%

31°

-

14

September

40%

32°

-

12

Oktober

60%

32°

-

6

November

65%

30°

-

1

December

74%

28°

-

0