Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

70%

26°

-

1

Februari

71%

29°

-

2

Mars

66%

34°

-

2

April

66%

38°

-

2

Maj

60%

40°

-

3

Juni

37%

36°

-

9

Juli

26%

31°

-

16

Augusti

31%

30°

-

16

September

40%

31°

-

11

Oktober

60%

31°

-

4

November

65%

28°

-

1

December

72%

26°

-

0