Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

73%

28°

-

1

Februari

72%

32°

-

2

Mars

64%

35°

-

2

April

64%

38°

-

2

Maj

59%

38°

-

4

Juni

35%

36°

-

10

Juli

26%

32°

-

15

Augusti

32%

32°

-

15

September

40%

32°

-

12

Oktober

60%

32°

-

6

November

64%

30°

-

2

December

74%

28°

-

0