Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

70%

27°

-

1

Februari

70%

30°

-

2

Mars

64%

33°

-

2

April

64%

35°

-

2

Maj

57%

36°

-

4

Juni

33%

34°

-

10

Juli

25%

32°

-

14

Augusti

30%

32°

-

14

September

37%

32°

-

11

Oktober

58%

32°

-

6

November

63%

30°

-

2

December

71%

28°

-

0