Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

80%

30°

26°

0

Februari

82%

30°

26°

0

Mars

76%

32°

27°

0

April

78%

33°

28°

0

Maj

76%

34°

29°

1

Juni

41%

32°

29°

16

Juli

23%

30°

28°

23

Augusti

23%

29°

28°

22

September

47%

30°

28°

13

Oktober

68%

32°

28°

3

November

75%

33°

28°

1

December

77%

31°

27°

0