Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

85%

31°

27°

0

Februari

86%

31°

27°

0

Mars

78%

32°

28°

0

April

78%

32°

29°

0

Maj

75%

33°

29°

2

Juni

39%

30°

29°

19

Juli

26%

29°

28°

25

Augusti

28%

28°

27°

23

September

48%

29°

28°

13

Oktober

68%

32°

28°

4

November

78%

33°

28°

2

December

83%

32°

28°

0