Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

77%

28°

-

1

Februari

81%

31°

-

2

Mars

74%

36°

-

1

April

74%

40°

-

1

Maj

70%

42°

-

1

Juni

46%

38°

-

9

Juli

29%

31°

-

17

Augusti

32%

30°

-

17

September

48%

32°

-

9

Oktober

70%

32°

-

3

November

77%

30°

-

1

December

78%

28°

-

1