Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

75%

25°

-

1

Februari

80%

28°

-

1

Mars

73%

34°

-

1

April

74%

38°

-

1

Maj

71%

41°

-

1

Juni

47%

38°

-

7

Juli

29%

31°

-

15

Augusti

33%

29°

-

16

September

49%

31°

-

8

Oktober

72%

32°

-

2

November

79%

29°

-

1

December

78%

26°

-

1