Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

74%

25°

-

1

Februari

79%

28°

-

1

Mars

73%

34°

-

1

April

74%

39°

-

1

Maj

70%

41°

-

1

Juni

47%

38°

-

7

Juli

29%

31°

-

15

Augusti

34%

30°

-

16

September

48%

31°

-

8

Oktober

72%

32°

-

2

November

78%

29°

-

1

December

77%

26°

-

1