Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

80%

27°

-

1

Februari

83%

30°

-

1

Mars

76%

35°

-

1

April

76%

39°

-

1

Maj

73%

41°

-

1

Juni

47%

36°

-

8

Juli

28%

30°

-

14

Augusti

28%

29°

-

14

September

49%

30°

-

9

Oktober

72%

32°

-

2

November

80%

29°

-

1

December

80%

27°

-

1