Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

78%

28°

-

1

Februari

82%

31°

-

2

Mars

75%

36°

-

2

April

75%

40°

-

1

Maj

71%

42°

-

1

Juni

46%

38°

-

9

Juli

29%

32°

-

16

Augusti

31%

30°

-

15

September

48%

32°

-

9

Oktober

71%

32°

-

2

November

78%

30°

-

1

December

79%

28°

-

1