Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

78%

26°

-

1

Februari

82%

29°

-

1

Mars

75%

34°

-

1

April

76%

39°

-

0

Maj

73%

41°

-

1

Juni

48%

38°

-

7

Juli

29%

31°

-

13

Augusti

31%

29°

-

14

September

50%

31°

-

8

Oktober

73%

32°

-

2

November

80%

30°

-

1

December

80%

26°

-

1